Hoe kunnen we u van dienst zijn? Maak uw keuze om meer te lezen over het rechtsgebied.

Arbeidsrecht

Onder arbeidsrecht verstaan we alle rechtsregels die betrekking hebben op de arbeidsverhouding tussen werkgevers en werknemers. Conflicten op het gebied van arbeidsrecht kunnen grote gevolgen met zich mee brengen, niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever. Van belang is dat van begin af aan de juiste strategie wordt gekozen en de juiste stappen worden gezet.

Maak gebruik van onze expertise en brede ervaring op het gebied van:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Opstellen en toetsen van arbeidsovereenkomsten
 • Adviseren en procederen over arbeidsovereenkomsten en/of arbeidsvoorwaarden
 • Schorsingen, afvloeiingsregelingen, individuele en collectieve ontslagen
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslagprocedures
 • Advisering en begeleiding in dreigende of bestaande arbeidsconflicten
 • Non-concurrentie en relatiebedingen
 • Arbeidsongevallen

Contractenrecht

In het dagelijks leven krijgt u, zowel privé als zakelijk, regelmatig te maken met overeenkomsten van uiteenlopende strekking. Een goede overeenkomst voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en kosten.

Wij fungeren niet alleen als schrijvers van een contract, maar ook als meedenkende sparringpartner. De relatief beperkte investering voor een goed contract verdient zich in ons optiek altijd terug.

Maak gebruik van onze expertise en brede ervaring op het gebied van:

 • Opstellen en beoordelen van contracten
 • Beëindigen van contracten (opzeggen, ontbinden, vernietigen)
 • Ingebrekestelling
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
 • Incasso 

Huurrecht

Van het sluiten van een gedegen huurovereenkomst tot het ontruimen van het gehuurde, het huurrecht vergt voortdurend aandacht. Of u nu een huurder bent of verhuurder, Advocatenkantoor Lexheim begeleidt u vanaf de onderhandelingen tot en met de ondertekening van de huurovereenkomst. Ook bij geschillen die na deze fase optreden, kunnen wij u bijstaan.

Maak gebruik van onze expertise en brede ervaring op het gebied van:

 • Huurovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Huurrecht woonruimte
 • Huurrecht bedrijfsruimte
 • Huurprijswijzigingen
 • Gebreken aan het gehuurde
 • Renovatie
 • Onderhuur
 • Ontruiming
 • Incasso

Personen- en familierecht

Wij staan particulieren bij in zaken die betrekking hebben op hun persoonlijke levenssfeer. Of dit nu een echtscheiding betreft of omgang met een minderjarig kind: wij behartigen uw belangen zorgvuldig. Dit doen we vanzelfsprekend in alle zaken, maar zorgvuldig optreden moet wat ons betreft in familierechtelijke zaken de boventoon voeren, zeker als minderjarige kinderen, op welke wijze dan ook, onderdeel zijn van het geheel.

Maak gebruik van onze expertise en brede ervaring op het gebied van:

 • Echtscheidingen
 • Wijziging, vaststelling en/of beëindiging alimentatie
 • Wijziging en/of vaststelling omgangsregeling
 • Ouderlijk gezag
 • Voogdij
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Verdeling en verrekening
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Naamswijziging